Privacy verklaring

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving GDPR in werking getreden. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, maar in Nederland wordt ook de term AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gebruikt.

Deze Europese wet is in het leven geroepen om de privacy van EU-burgers nog beter te beschermen. Privacywetgeving is uiteraard niet nieuw. In Nederland hadden we bijvoorbeeld al de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat wel nieuw is, is dat dezelfde wet voor alle EU-lidstaten gaat gelden. Daarnaast is de GDPR op een aantal vlakken strenger dan vorige wetgeving.

Bij SpaSereen Maastricht staan wij voor kwaliteit. Daarbij is opereren binnen de wettelijke kaders essentieel. Zeker op het complexe en gevoelige dossier van privacy van onze gasten voeren wij een transparant en correct beleid. Wellnessresort Maastricht heeft in de voorbereiding naar deze wet inzichtelijk gemaakt hoe met informatie van persoonsgegevens wordt omgegaan en haar privacyverklaring geactualiseerd.

Welke gegevens worden verzameld?
Wellness resort Maastricht BV thodn SpaSereen Maastricht (ingeschreven bij de KvK onder nummer: 77150910), gevestigd aan de Stedendwinger 35 in Maastricht vraagt bij het reserveren van een arrangement, behandeling, saunabezoek en kopen van producten een beperkt aantal persoonsgegevens (NAW, telefoon, emailadres) ten behoeve van deze reservering en/of aankoop. Daarnaast biedt SpaSereen Maastricht de mogelijkheid voor haar gasten om zich aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief waarin informatie over faciliteiten, aanbiedingen en speciale gelegenheden worden gecommuniceerd. Hiervoor wordt alleen voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Alle gegevens die u via reservering, aankoop of aanmelding aan ons bekend maakt, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de reservering, aankoop of toezending van de nieuwsbrief. Op het moment van reserveren, kopen of aanmelden gaat u akkoord met gebruiken en opslaan van uw gegevens zoals in deze privacyverklaring is omschreven.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Vanuit SpaSereen Maastricht hebben enkele managers toegang tot de door u doorgegeven persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun functie, het leveren van de door u gevraagde dienstverlening en/of het controleren van de administratie. Dit kunnen zowel medewerkers als externe partijen (freelancers en accountants) zijn. Medewerkers zijn via hun arbeidsovereenkomst met gebonden aan geheimhouding. Met externe partijen (freelancers en accountants) die voor het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot gegevens/administratie (freelancers, accountants) wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Indien wettelijk vereist/verplicht zullen wij bevoegde autoriteiten/instanties inzage geven.

Duur van opslag
Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie en wij bewaren deze gedurende zeven jaar (bewaartermijn belastingdienst). In het geval van de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.

Beveiliging van opslag
Uw gegevens zijn beveiligd opgeslagen in onze administratie, afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, beschermd tegen virussen en niet voor externen bereikbaar.

Bezoek aan onze website
U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Alleen in situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te kunnen verzorgen, wordt om uw gegevens gevraagd. Onze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. U kunt u toestemming voor gebruik van gegevens altijd intrekken. Indien u vragen heeft of u wenst dat wij u gegevens verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@spasereen.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

SpaSereen Maastricht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Wellness resort Maastricht BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wellness resort Maastricht BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Wellness resort Maastricht BV.